بیست (۱۳۸۷)

منتقدان:

نقطه صفر

«بیست» از چه شرایطی سربرآورده و چرا ربطی به اجتماع امروز ایران ندارد؟ علیرغم همه این استدلال‌ها اما معتقدم مشکل «بیست» کماکان نقطه صفر است و آدرس غلط. از چندسال پیش بحث سینمای ملی خیلی جدی طرح شد و برایش کتاب نوشتند و طرح تفهیمی، اما نتیجه‌اش همانی است که ته دهه 60 به‌دست آمد.... ادامه »