برخورد خیلی نزدیک (۱۳۸۷)

منتقدان:

تسلسل تصویری

برخورد خیلی نزدیک ماجرای زن و شوهر خوشبخت و شیک و امروزی است که با ورود دوست از فرنگ برگشته زن دچار اختلاف می‌شوند. زن با افکار فانتزی و بچه‌گانه‌ای که دارد با دوستش سر وفاداری شوهر شرط می‌بندد و چک کردن جیب شوهر و بوی عطر و تعقیب و گریز و ماجراهایی از این دست، کلیت فضای فیلم را می‌سازند.... ادامه »