نیش و زنبور (۱۳۸۸)

منتقدان:

کابوس کتابخوانی برای یک پیرزن

نسخه طنز فیلم «نقاب». این سرراست‌ترین و کوتاه‌ترین جمله‌ای است که می‌توان در وصف «نیش زنبور» گفت. فیلمی که با نوع پرداخت و به رغم تشابه، با رویکرد طنزآلود فاصله‌اش را با «نقاب» حفظ کرده و این یادداشت هم قصد پرداختن به این شباهت را ندارد.... ادامه »