عروسک (۱۳۸۸)

منتقدان:

پشت سینمای کمدی پنهان شده‌ام!

ابراهیم وحیدزاده دیگر در سینمای کمدی جا افتاده است. روند نسبتا منطقی را در عرصه کمدی طی می‌کند و هرچند در برخی از آثار اخیرش کمی از آن ایده‌آل‌هایش فاصله گرفته است اما در جدیدترین ساخته‌اش یعنی فیلم سینمایی «عروسک» می‌توان به او امیدوار بود که باز هم به همان دوران خوب قبل از ساخت «شام عروسی» بازگردد. ... ادامه »