گاو صندوق (۱۳۸۸)

منتقدان:

در «گاو صندوق» لودگی نکردیم

واقعیت مهم برای من این است که همه عوامل این سریال را در شرایط بسیار سخت روزهای بعد از انتخابات کار کردند و همه می‌خواستند کار آبرومندی شود. سعی کردیم صداقت‌مان را از بین نبریم و به مخاطب دروغ نگوییم.... ادامه »