زمهریر (۱۳۸۸)

منتقدان:

حتی اگر پابرهنه هم بشوی؛ دیگر فایده‌ای ندارد!

با دیدن "زمهریر" - و فیلم‌های بدی که بعد از این فیلم قرار می‌گیرند- آن‌هم در جشنواره‌ای که تا به حال - با این که تعداد فیلم‌ها زیاد است- شاید به تعداد انگشتان یک دست هم فیلم خوب و یا حتی معمولی و قابل دیدن، دیده نشده. تنها یک جمله به ذهن آدم می‌رسد که، "خدا بیامرزد پدر کفن دزد را". ... ادامه »