A Light in the Fog

چراغی در مه (۱۳۸۶)

منتقدان:

سفری به شمال

فیلم ترکیبی از قاب عکس‌هایی دیدنی‌ست. قاب عکس‌هایی که بخش زیادی از زیبایی و ابهام و رمز آلودگی‌شان را مدیون طبیعت ناب تالش‌ند اما این فریم‌های زیبا در کنار هم برای ساخت فیلمی بلند کافی نیست و فیلم بیشتر شبیه مستندی خوش‌ساخت از طبیعت شمال به نظر می‌رسد. تصاویری که انگار بستری زیبا برای یک فیلم داستانی شده‌اند؛ داستانی که تنها در یک خط خلاصه می‌شود.... ادامه »