Children of Men

ابنای بشر (۱۳۸۵)

منتقدان:

گزارش از آینده

در میان فیلم‌هایی که به آینده‌ی نزدیک می‌پردازند و فضایی آخرالزمانی دارند «فارنهایت ۴۵۱» تروفو و «زمانه‌ی گرگ» هانکه نمونه‌هایی مبرز هستند، اما پس از دیدن «ابنای بشر» ناچاریم آن را در صدر این نوع فیلم‌ها قرار دهیم.... ادامه »