Santouri

سنتوری (۱۳۸۵)

منتقدان:

مثل تفنگی که ناگهان توی صورتت شلیک می‌کند

انگار مهرجویی راهش را عوض کرده است و نگاهش به فیلم‌سازی دیگر آنی نیست که ما شناخته‌ایم. این را می‌شود از قصه‌هایی که دست می‌گیرد یا بازیگرانی که برمی‌گزیند، فهمید. انگار آقای مهرجویی با دنیا به صلح رسیده است و این برای ما که مهرجویی یکی از «اساتید» سینمای‌مان است خبر خوبی نیست...... ادامه »