4 Months, 3 Weeks and 2 Days

۴ ماه، ۳ هفته و ۲ روز (۲۰۰۶)

منتقدان:

آزار مطبوع روزمره‌گی

«۴ ماه، ۳ هفته و ۲ روز» شبیه شعرهای آنا آخموتوا، مثل قصه‌های ویرجینیا وولف، از جنس کارهای متاخر فروغ، یک زنانه‌گی دست‌نیافتنی را تصویر می‌کند. این آن چیزی‌ست که از فیلم مونیو به یادگار می‌ماند. فیلم هر لحظه به زن اصلی قصه‌اش نزدیک‌تر می‌شود و این نزدیک شدن نه به لحاظ فیزیکی -حربه معمول فیلمسازان اروپایی برای کشیدن پرتره‌ی دقیق یک زن- که کاملا روحی‌ست.... ادامه »