مرد هزارچهره (۱۳۸۶)

منتقدان:

بی‌پروا و ساختارشکن

مدیری و نویسندگانش پیش از این نیز در مجموعه‌های مختلف ثابت کرده بودند طنزشان لحن تند و تیزی دارد و در به‌تصویرکشیدن کاراکترهای مورد نظر و طعنه به آنها چندان اهل محافظه‌کاری نیستند و شاید این یکی از نقاط قوت کارهای مدیری و دلیل تمایزش با سایر طنزپردازان تلویزیونی محسوب شود؛ نقطه قوتی که اغلب جنجال‌برانگیز بوده و با اعتراض‌های زیادی نیز همراه شده است.... ادامه »