به رنگ ارغوان (۱۳۸۳)

منتقدان:

هوالطیف؛ ...این گروه خشن!

ابراهیم حاتمی‌کیا عشق را نمی‌شناسد. تعریفی از عشق ندارد و این موضوع در حاشیه‌ی فیلم‌هایش همیشه خود را نشان داده‌ و خصوصن در "به رنگ ارغوان" که کنش اصلی درام عشق است، این ضعف باعث می‌شود که فیلم از ابتدا تا انتها تا یک‌جای قصه‌اش به‌لنگد. ... ادامه »