عکس‌های «جشن انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی- عکس‌ها: یلدا ذبیحی»